العربية

MAP YOUR SUCCESS WITH iGate

We aspire to create a more effective innovarive environment, yielding faster results at a lower cost.

THE MIDDLE EAST’S TOP 30 FINTECH COMPANIES 2023

MENA'S TOP 50 MOST FUNDED STARTUPS 2022

THE MIDDLE EAST’S TOP 30 FINTECH COMPANIES 2023

MENA'S TOP 50 MOST FUNDED STARTUPS 2022

OUR SUCCESS IN NUMBERS

10 Startups

Satisfied startups

6 PARTNERS

Success partners

20 PRODUCTS

Quality products

+10M Investment

Venture capital

+25M Assets

Digital assets

100% GROWTH RATE

From last year revenue

10 Startups

Satisfied startups

6 PARTNERS

Success partners

20 PRODUCTS

Quality products

+10M Investment

Venture capital

+25M Assets

Digital assets

100% GROWTH RATE

From last year revenue

What we aspire to offer to the future

We strive to offer high-quality products that enhance business excellence, advance innovation, and elevate development methods in the business community.

About iGate

With the ongoing development in the Kingdom of Saudi Arabia and the comprehensive progress under the umbrella of Vision 2030, especially in the field of entrepreneurship to support the technology sector, the iGate company presents a unique model for incubators and business accelerators.

Entrepreneurship ECOSYSTEM: OUR SOLUTIONS

Virtual Accelerator to empower innovation

lorem

End to End Services

Tameeni is how Rasan began its disruption of KSA’s insurance market in 2017. As the first online insurance aggregator, Tameeni’s pioneering solution redefined the process of buying and issuing insurance.

SME Studio

Tameeni is how Rasan began its disruption of KSA’s insurance market in 2017. As the first online insurance aggregator, Tameeni’s pioneering solution redefined the process of buying and issuing insurance.

Venture Platform

Tameeni is how Rasan began its disruption of KSA’s insurance market in 2017. As the first online insurance aggregator, Tameeni’s pioneering solution redefined the process of buying and issuing insurance.

FROM VISION TO REALITY

Our solutions has been a game changer for KSA’s motor and insurance markets, steering them into the digital age.

Transform to a private close corporate

Become a holding with 4 arms with 100% growth rate

iGate was established

Transform to a private close corporate

Become a holding with 4 arms with 100% growth rate

iGate was established

OUR PARTNERS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non pellentesque iaculis elit aliquam duis risus ut cursus bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non pellentesque iaculis elit aliquam duis risus ut cursus bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non pellentesque iaculis elit aliquam duis risus ut cursus bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non pellentesque iaculis elit aliquam duis risus ut cursus bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non pellentesque iaculis elit aliquam duis risus ut cursus bibendum.

WHAT MAKES US A UNIQUE COMPANY?

TAILWINDS

Massive and Growing TAM, Leveraging Secular Trends of Accelerated FinTech Disruption in KSA

ROBUST RESULTS

Attractive Financial Model With Strong Unit Economics

LEADER

Undisputed #1 Market Position Across Product Propositions

TRUSTED

Trusted Partner of Choice, Building a Fintech Ecosystem with Unique Brand Recognition and Experience

INNOVATION

Future-proof Proprietary Tech Stack, Allowing Continued Innovation, Scalability and Operating Leverage

EXCELLENCE

Founder-led Management Team with Unique Track Record of Growth, Innovation and Execution

Follow Our News

News 3

We are thrilled to announce that iGate has been listed as one of the Top 30 Fintech companies of 2023 by Forbes.

News 2

We are thrilled to announce that iGate has been listed as one of the Top 30 Fintech companies of 2023 by Forbes.

top 30 fintech companies

We are thrilled to announce that iGate has been listed as one of the Top 30 Fintech companies of 2023 by Forbes.